Znajdują się tu dyktanda i zadania do pisemnej realizacji, po uprzednim wydrukowaniu karty pracy w formacie PDF. Brzmienie wszystkich kompozycji (za wyjątkiem tych, do których linki aktywne zostały zamieszczone w ww. PDF-ach) można znaleźć w Internecie, po uprzednim skopiowaniu nazwy utworu (najlepiej w wersji anglojęzycznej).


3 POZIOM – dla uczniów ostatnich klas szkoły muzycznej I st.: V – VI c. 6 lub III – IV c. 4

LINK DO 3 POZIOMU - ZESTAW 1 LINK DO 3 POZIOMU - ZESTAW 2 LINK DO 3 POZIOMU - ZESTAW 3 LINK DO 3 POZIOMU - ZESTAW 4 LINK DO 3 POZIOMU - ZESTAW 5

4 POZIOM – dla uczniów ostatniej klasy szkoły muzycznej I st. i pierwszych dwóch klas szkoły muzycznej II st. (w szkole ogólnokształcącej są to klasy VI – VIII) jako wprowadzenie do harmonii

LINK DO 4 POZIOMU - ZESTAW 1 LINK DO 4 POZIOMU - ZESTAW 2

5 POZIOM – dla uczniów klasy, która rozpoczęła naukę harmonii

LINK DO 5 POZIOMU - ZESTAW 1

6 POZIOM – dla uczniów klas IV – VI szkoły muzycznej II st. (lub ogólnokształcącej IX-XII), którzy mają przedmiot harmonia

LINK DO 6 POZIOMU - ZESTAW 1

7 POZIOM - dla uczniów ostatnich klas szkoły muzycznej II st.

LINK DO 7 POZIOMU - ZESTAW 1

8 POZIOM - dla zainteresowanych

LINK DO 8 POZIOMU - ZESTAW 1